Nieuws

Omzetting vereniging PCO Accrete naar stichting PCO Accrete


Laatst bijgewerkt op: 9 oktober 2015 12:02.

Vanuit de verantwoordelijkheid om de situatie werkbaar te houden is voorgesteld om vereniging Accrete om te zetten in stichting Accrete.

Historische gebeurtenis; Accrete wordt Stichting.

Met groot respect voor het verleden, waarin de verengingen zijn ontstaan om met name het christelijk onderwijs te realiseren, heeft het bestuur en de toezichthouder van Accrete moeten constateren dat deze rechtsvorm niet meer passend is in deze tijd en ook niet meer werkbaar. Vanuit de verantwoordelijkheid om de situatie werkbaar te houden is voorgesteld om vereniging Accrete om te zetten in stichting Accrete.

Na een lange voorbereiding heeft de ledenraad tijdens afgelopen ledenraadsvergadering op 6 oktober 2015 middels een formele stemming ingestemd met het voorstel om de vereniging om te zetten in een stichting. Onder die voorwaarden dat in de nieuwe statuten vastgelegd wordt dat het merendeel van de leden van de Raad van Toezicht uit ouders bestaat en dat zij minimaal één keer in de twee jaar de oudercommissies bezoeken.
Voor vragen en informatie kunt u zich richten tot de leden van de Raad van Toezicht.

Kindcentrum Eben Haëzer biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!