Tussenschoolse opvang

We bieden zowel voor-, als tussenschoolse opvang. Hierbij worden de kinderen tussen de middag opgevangen door 'overblijfouders' die allemaal geschoold zijn. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen opgevangen door professionele pedagogische medewerkers, zij begeleiden de kinderen naar de klassen zodat ze veilig aankomen.

U kunt uw kind aanmelden bij Nellie Nijholt via 0561 - 47 74 10

Kindcentrum Eben Haëzer biedt passend onderwijs
op de basisschool!